Denní režim školní družiny Otovice

 • Do ranní družiny přicházejí žáci od 6:30 do 7:40 hod. Náplní pro ranní družinu jsou spontánní hry a vyprávění, jednoduché výtvarné činnosti, volné hry a četba z knih a časopisů pro děti.
 • Odpolední družina začíná v 11:35 a učitelé 0. až 3.ročníků nám vodí učitelé podle rozvrhu vyučování. Žáci 4. a 5.ročníků přicházejí do družiny samostatně po obědě.

 • S ohledem na velké množství kroužků, které u nás ve škole nabízíme se skladba dne může lišit, vždy se snažíme reagovat a přizpůsobit se dané situaci. Vyjímku tvoří pátek, kde již několik let provádíme týdenní hodnoceni po kterém následuje " filmový pátek ".

  • Po ukončení vyučování- hygiena, oběd
  • Odpočinková činnost- jsou to klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních i fyzických sil.
  • Zájmová činnost- umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností, dominující je vlastní aktivita, která jim přináší radost a uspokojení.
  • Rekreační činnosti- slouží k regeneraci sil, zařazujeme do nich pohybové, sportovní či manuální prvky.

Každý den jsme Vám k dispozici v době od 6:30 - 7:40 a 11:30 - 16:30.

Mimo tuto dobu a v akutních případech je možné využít telefonní číslo 608215262.

Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí je uvolňování ze ŠD možné pouze písemně ( platí i v případě, že dítě vyzvedává jiná osoba ).

Děkujeme za pochopení.