O  nás   v    SADOVĚ 

PROČ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY V SADOVĚ? 

......protože je u nás  P O H O D A 

P orozumění

O sobnost

ry a zábava

O pora a podpora

D ovednosti

A ktivity

                                 


O nás v Sadově

Zájmem naší školní družiny je vytvoření rodinné a bezpečné atmosféry.

Naši žáci se v každodenním styku učí navazovat sociální vztahy, řešit různé situace, setkávat se s lidskými odlišnostmi a pod. Z tohoto důvodu se nám osvědčil model společně školní družiny napříč všemi věkovými skupinami. Role vychovatelek  je v tomto prostředí průvodcovská a pozorovatelská. Na podkladě zážitkových a prožitkových programů, učíme vzájemné toleranci, upevňování sebevědomí, prosazení se v kolektivu, získávání dovedností, vzájemnému slušnému chování, umění kvalitně naplnit svůj volný čas, umění odpočívat, pochopit důsledky svého chování a jednání.

Naším zájmem je, aby se žáci naučili získané dovednosti v dalším životě využívat. Přejeme si, aby si od nás odnesli spoustu zážitků a prožitků, které je budou provázet ve vzpomínkách.


  • Aktivní využití volného času
  • Tradice a hrdost na český jazyk
  • Maximální využití pobytu na čerstvém vzduchu
  • Samostatné rozhodování a jednání
  • Chápání lidských odlišností
  • Empatie a nezištná pomoc
  • Podpora českého jazyka
  • Prožitky a zážitky
  • Vážit si sám sebe za své dovednosti ať jsou jakékoliv
  • Porozumění a vzájemné slušné chování