O nás v Otovicích

Hlavním posláním školním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe. Celým dnem jsou součástí kroužky, které navštěvují děti dle svých potřeb a zájmů.

Celý rok si budeme hrát na námořníky, kteří na své lodi plují kolem světa za poznáním. Prostřednictvím této motivace se při jednotlivých zakotvení seznámíme s různými národy, jinými kulturami a typickými znaky či vlastnostmi jednotlivých krajin, s faunou a florou. Seznámíme se s jinými jazyky prostřednictvím několika slovíček, zazpíváme si, zatančíme, či poslechneme specifické melodie a rytmy.

V konkrétních situacích se budeme snažit přizpůsobit navozeným podmínkám, poznávat své možnosti, jednat s ohledem na druhé, dodržovat dohodnutá pravidla, pomáhat si navzájem, neboť jsme na jedné lodi. Chtěli bychom, aby v ní vládla atmosféra pohody a bezpečí, ale i dobrodružného objevování, získávání zkušeností a poznatků, atmosféra kreativity a radosti.

Budeme hledat poklad, potápět se v moři, prozkoumávat skupenství a vlastnosti vody, pěstovat květiny, krmit v zimě zvěř v lese a pozorovat okolní přírodu. Vyrobíme dárky pro své blízké, uspořádáme párty, dílničky, zahrajeme si divadlo. Své pocity, zážitky i fantazii vyjádříme výtvarně i pohybem a společně si vyrobíme lodní deník, do kterého si děti budou lepit obrázky.