Denní režim školní družiny Sadov

 • Do ranní družiny přicházejí žáci od 6:50 do 7:40 hod hlavním vchodem a příchod oznamují do domácího telefonu.
  Náplní pro ranní družinu jsou hry a vyprávění, jednoduché výtvarné činnosti, volné hry a četba z knih a časopisů pro děti.
 • Po skončení činnosti jsou děti odváděné vychovatelkami do tříd.
 • Odpolední provoz začíná po skončení vyučování. Vyučující pedagogové ve třídách přivádějí žáky do školní družiny. Po uložení tašek a po osobní hygieně před obědem jdou žáci na oběd do školní jídelny.
 • Po obědě mají žáci možnost regenerace sil po krátkém odpočinku. V odpočinkové činnosti si kreslí, modelují, poslouchají pohádku, hrají deskové nebo si staví ze stavebnic. Po odpočinku následuje zájmová činnost.
  V naší školní družině mohou žáci navštěvovat v pondělí, ve středu a čtvrtek zájmové kroužky pořádané školou. Žáky si vyzvedávají vedoucí kroužků a po skončení je předávají vychovatelkám do ŠD.
 • Ostatní dny pořádá družina akce a činnosti, u kterých je potřeba, aby v hlavním čase po celou dobu programu zůstávali. Pro žáky je důležité, aby prošli celým programem včetně hodnocení a úklid. Pokud je nutné si žáky v tyto dny vyzvednout, je potřeba to učinit před 14:00 hod nebo později až po 15:00 hod. V pátek je možnost vyzvednutí kdykoliv během dne.
 • V odpoledních hodinách, kolem 15:00 hodiny mají děti možnost sníst svačinu. Pitný režim je zajištěn.
 • Plné znění řádu školní družiny se nachází  na www.skolaplnapohody.cz