Platba školní družiny

Pro školní rok 2017 / 2018

Jednorázová platba na celý školní rok 

700 Kč